Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate India 

15/09/2022

1SAR = ₹20.84

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Pakistan

15/09/2022

1SAR = Rs61.97

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Bangladesh

15/09/2022

1SAR = ৳27.89

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Philippines 

15/09/2022

1SAR = ₱15.10

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Nepal

15/09/2022

1SAR = Rs33.69

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Indonesia

15/09/2022

1SAR = 3,890.80

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Sri Lanka

15/09/2022

1SAR = SLRs96.33