Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate India 

19/09/2022

1SAR = ₹20.76

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Pakistan

19/09/2022

1SAR = Rs58.28

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Bangladesh

19/09/2022

1SAR = 25.16

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Philippines 

19/09/2022

1SAR = ₱15.10

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Nepal

19/09/2022

1SAR = Rs33.39

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Indonesia

19/09/2022

1SAR = 3,924.76

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Sri Lanka

19/09/2022

1SAR = SLRs93.66