Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate India 

30/10/2022

1SAR = ₹21.52

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Pakistan

30/10/2022

1SAR = Rs58.90

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Bangladesh

30/10/2022

1SAR = 26.97

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Philippines 

30/10/2022

1SAR = ₱15.46

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Nepal

30/10/2022

1SAR = Rs35.001

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Indonesia

10/30/2022

1SAR = 4139

Today Urpay Riyal Rate 

Urpay Riyal rate Sri Lanka

30/10/2022

1SAR = SLRs97.70